Zajęcia podczas trwania panemii

W obecnych czasach, gdy panuje pandemia koronawirusa SARS-COV2 powodującego chorobę COVID-19 podjęliśmy wszelkie możliwe działania, aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

Sposób prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny (terapeuta + dziecko), rodzinny (terapeuta + dziecko + rodzic) lub grupowy (terapeuta + osoby ze spectrum – maksymalnie w grupie mam 4 osoby). Zajęcia mają za zadanie działać terapeutycznie i rehabilitacyjnie. Są dostosowywane indywidualnie do potrzeb uczestników. Na zajęciach nie ma rotacji. Grupy są stałe, osoby, które przychodzą na zajęcia nie zmieniają się na przestrzeni miesięcy.

Środki bezpieczeństwa

Przez salę ćwiczeń przewija się określona liczba osób. Jesteśmy w stanie zapewnić określone warunki: ok 7 m2 na jednego uczestnika (maksymalnie 3 uczestników + terapeuta), stosowanie maseczek, przyłbicy, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych. Pomiędzy zajęciami jest 30 minut przerwy. Czas ten przeznaczony jest przede wszystkim na dezynfekcję przedmiotów i sali po każdych zajęciach oraz jej wietrzenie. Ponadto czas ten jest wystarczający, aby grupy następujące po sobie nie miały ze sobą bezpośredniego kontaktu. Wystarcza on na to, aby uczestnicy mogli przebrać się przed zajęciami i po zajęciach oraz bezpiecznie opuścić teren ośrodka.

Dodatkowo w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na Covid-19 zakupiony został termometr bezdotykowy i przed każdymi zajęciami uczestnicy są poddawani kontroli temperatury ciała. (aktualizacja: 2021-04-02)

W wyznaczonych miejscach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, oraz instrukcje dotyczące sposobu dezynfekcji i prawidłowego mycia rąk.

Na potwierdzenie otrzymaliśmy odpowiedź z GIS na nasze zapytanie, czy warunki, które oferujemy są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo. <Załącznik>